10 minute video with commentary

RSS Feed URL: http://www.kozmikhoroscopes.com/kumfeed.xml
Category: Travel | Total Views: 242

Latest entries from this feed

2560 ดวงเมืองไทยที่น่าสนใจ

Posted on 27 February 2017 | 4:41 am by admin

  การดูดวงของประเทศไทยนั้นมีความเชื่อมาอย่างยาวนานวันนี้จะมาบอกถึงดวงของประเทศไทยเองว่าจะมีดีมาก หรือไม่ดีเลยต้องลองอ่านครับ การเปลี่ยนแปลงของราหูจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง 84 ปี และสำหรับปี พ.ศ.2560 โดยภาพรวมนั้นจะอยู่ที่ราหูในส่วนของปี 2559 อยู่ผสมกันด้วยนะครับ จนไปถึงในปี 2565 เป็นระยะห่างถึง 7 ปี เรียกกันง่ายๆก็คือ ดวงตั้งแต่ 2559-2565 เลยทีเดียว ภาพรวมของเศรษฐกิจ ในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ส่วนใหญ่โดยรวมจะดีขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ส่วนการลงทุนทั้งภายใน และนอกประเทศนั้นมีผลที่ชัดเจน [...]Related products