Den hälsosamme ekonomisten

RSS Feed URL: http://feeds.feedburner.com/DHE
Category: Europe | Total Views: 202

Latest entries from this feed

Barnkonto - en modell för modernare familjepolitik

Posted on 14 March 2017 | 9:59 pm by

Har tidigare pekat på de negativa arbetsutbudseffekterna av föräldraförsäkringen. Men om politikerna skulle vilja åtgärda dessa effekter - hur kan man paketera en reform?

En tanke är att återuppliva tanken om medborgarkonto. Medborgarkontot var tänkt som ett konto där medborgarna kan spara för framtida välfärdsutgifter. 

Medborgarkontot var en lösning som sökte ett problem. Att förslaget aldrig nått längre än till ritbordet beror antagligen på att ingen kan påvisa att förslaget löser några problem. Marginaleffekterna består och man måste ändå ha ett yttersta skyddsnät när kontot tömts på pengar.

Det finns dock ett område där tanken skulle fungera riktigt bra. Barnbidraget och föräldraförsäkringen syftar till att täcka barnrelaterade kostnader. Men både bidragen är otympliga på delvis olika sätt. Föräldraförsäkringen förutsätter att den som tar emot bidraget inte är aktiv på arbetsmarknaden. Det går inte att arbeta och ta emot bidrag samtidigt.

Barnbidraget, å andra sidan, betalas ut i en strid ström under 16 år. Detta trots att behovet av pengar kan vara betydligt högre de första åren.

Man skulle kunna åtgärda både dessa brister genom att slå ihop bidragen till ett enda system - ett barnkonto. Varje barn som föds kan kopplas till ett barnkonto på 600 000 kronor som avser att täcka kostnader som är förenade med barnets uppfostran. Sedan är det upp till föräldrarna att använda barnkontot för de utgifter som uppkommer.

Väljer man att ta ut pengarna senare kan man precis som i pensionssystemet få ränta på det belopp som står kvar. Finns det pengar kvar på kontot när barnet i fråga fyller 18 år kan pengarna tillfalla barnet självt.

Några egentliga restriktioner på användningen av pengarna behövs egentligen inte, utom att man kanske inte ska få ta ut mer än ett visst belopp per månad - exempelvis tio basbelopp. Pengarna kan alltså användas som ersättning för att man är hemma med barnet de första månaderna - eller också väljer man att ta ut pengarna senare. Några negativa effekter på arbetsutbudet uppstår inte då utbetalningarna inte är villkorade av att man låter bli att arbeta.

Ett barnkonto skulle dessutom ha en omfördelande effekt utan att skapa höga marginaleffekter. Politikerna säger sig vilja omfördela pengar, men frågan är varför dom väljer skadliga skattehöjningar som metod i stället för bidragsreformer som kan öka arbetsutbudet och minska marginaleffekterna.

Jag har inte svaret på den frågan. Men jag presenterar förslaget här som en möjlig reform inför valet 2018. Är det något parti som vågar ta upp den kastade handsken?

Förändrat familjeliv Förändrat familjeliv Barnkonto Välkommen till hotell Sverige Förändrat familjelivRelated products