Den hälsosamme ekonomisten

RSS Feed URL: http://feeds.feedburner.com/DHE
Category: Europe | Total Views: 216

Latest entries from this feed

Ekonomerna vet inte vad som orsakar ekonomisk tillväxt

Posted on 29 October 2017 | 10:59 pm by

Har ägnat söndagen åt att läsa ut James Broughels bok "Regulation and economic growth". Titeln till trots handlar den mer om tillväxtteori än om regleringar. Men detta gör den inte mindre intressant. Jag hade inte riktigt förstått hur lite vi nationalekonomer vet om ekonomisk tillväxt och de faktorer som bestämmer vilka länder som växer snabbast. Bara en sådan sak som att avståndet till ekvatorn ter sig som en bättre förklaringsfaktor för välstånd än traditionella insatsfaktorer, som arbete, kapital och teknologi.

Några intressanta saker tar jag med mig. Teorin om att skillnader mellan realräntan och tillväxten orsakar stigande ojämlikhet kan modellmässigt vara svår att skilja från tesen att substitutionselasticiteten mellan arbete och kapital blivit högre. Det senare är helt enkelt observationen att arbetsuppgifter kan ersättas med ny teknik. Thomas Piketty kan alltså ha gjort en korrekt observation, men felaktigt härlett denna till inneboende egenskaper i den kapitalistiska ekonomin - när det i stället handlar om effekten av teknologiska framsteg.

Allt detta är emellertid ytterst oklart. Vi vet inte om löneskillnaderna kommer att öka - även om vi misstänker att så kan bli fallet. Det är inte bara teknologin som påverkar löneskillnaderna, utan även sättet att organisera företag. Lönen är i dag starkt korrellerad med en individs ansvar i en hierarkisk struktur. Vad händer när inkomsterna i ökad utsträckning baseras på individens prestationer, snarare än dennes ansvar? Många högbetalda chefer kan få svårt att försvara sin existens.

Att de översta en procenten kommer att få högre inkomster kan vi nog vara överens om, men vad händer med alla dem som befinner sig strax under - på percentilplats 90 till 99? Det går inte att med hjälp av ekonomisk teori fastställa om de får högre eller lägre inkomst och därmed går det heller inte att veta om den samlade inkomstfördelningen blir jämnare eller mindre jämn.

Det vi kan säga är att den personliga produktiviteten i ökad utsträckning kommer att bli avgörande för människors inkomster före skatt och bidrag. Mänskliga strategier för att undvika att falla i status och inkomst kan visa sig vara mindre effektiva än tidigare - du måste ständigt bevisa att du är värd din lön och det hjälper inte att ha rätt kontakter om man inte kan det.

Mycket talar för att god hälsa och möjlighet och förmåga att tänka långsiktigt är grundläggande faktorer för att åstadkomma tillväxt. Några går så långt som att påstå att tillväxten i någon utsträckning kan vara genetiskt betingad. Åtminstone går det i många fall att spåra förmågan att skapa ekonomisk utveckling flera tusen år tillbaka i tiden.

Det räcker med att jämföra Huntington i West Virginia med San Jose i Californien för att inse att mentaliteten i befolkningen är en helt avgörande faktor. Samma land, men helt olika förväntningar på framtiden, inställning till ny teknik och värderingar.

Här slutar den ekonomiska teorin egentligen. Men inte teorierna om hur välstånd uppkommer. Deirdree McCloskey menar att den utlösande faktorn bakom västvärldens välstånd var ett värderingsskifte - genomslaget för borgerliga värderingar. Jag tror man kan förklara en hel del av skillnaderna även inom ett land - som Sverige eller USA - med skillnader i värderingar och attityder. Riskkapital, javisst, men utan den entusiasm och lekfullhet som vi ser i Silicon Valley hade det inte funnits några datorjättar.

Kapital förklarar en del, institutioner förklarar ytterligare något - men det är först när vi lägger till människorna och deras värderingar som vi får den historiskt unika tillväxt som vi haft de senaste 200 åren. 

Deirdree McCloskey deltar för övrigt den 2:a november klockan 15:30 i ett seminarium på Ratio om populismen och det fria samhället som man kan lyssna på här. Det är en del av Mont Pelerin Societys möte i Stockholm nästa vecka. Rekommenderas starkt, liksom hennes trilogi om de borgerliga dygderna som man kan köpa här.Related products