Den hälsosamme ekonomisten

RSS Feed URL: http://feeds.feedburner.com/DHE
Category: Europe | Total Views: 207

Latest entries from this feed

Kan Macron samla Frankrike för en ickepopulistisk agenda?

Posted on 7 May 2017 | 7:59 pm by

Alla kandidater vill lösa problemet med arbetslösheten, men det är bara kandidater som förespråkar ökad löneflexibilitet och bättre socialförsäkringar som har en chans att göra det. Emmanuel Macrons stora konkurrensfördel är att han har förslag som förmår att lösa de problem han vill lösa.

Som jag nämnde tidigare är ett framgångsrecept i politiken att lura dom som går att lura och att övertyga dom som inte går att lura. De svenska socialdemokraterna har varit mästare i den genren och jag tror att Macron kan lyckas lika väl.

Det han saknar är den politiska basen. Där har Marine Le Pen det betydligt bättre förspänt. Men kanske krävs det inte längre en stark politisk bas i form av partimedlemmar och lokala organisationer när budskapet kan spridas via sociala medier? Macron har använt moderna analysmetoder för att nå sina potentiella anhängare, precis som Donald Trump i USA.

Problembilden i Frankrike liknar i mycket situationen i Sverige innan valet 2006 - med stort utanförskap. Dessutom har Frankrike problem med ett ohållbart pensionssystem. Macron har nu fem år på sig för att samla en majoritet för en ickepopulistisk politik. Det är en uppgift som ingen kan avundas Macron. Första stoppet blir valet till Nationalförsamlingen i juni.Related products