C++ Programlama

RSS Feed URL: http://www.canerseref.com/feeds/posts/default?alt=rss
Category: C/C++ | Total Views: 1442

Latest entries from this feed

SQL (Structured Query Language)

Posted on 18 February 2016 | 11:36 am by

Donald D. Chamberlin, SQL
Donald D. Chamberlin
SQL, 1970'lerin başlarında Donald D. Chamberlin ve Raymond F. Boyce tarafından IBM San Jose Araştırma Laboratuvarında geliştirilmeye başlanmış, yapılandırılmış bir sorgu dilidir. İlk olarak SEQUEL olarak adlandırılmış daha sonra ismi SQL olarak değiştirilmiştir.

NOT: SQL, bir programlama dili değildir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir.

NOT2: SQL ile sadece veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir.Related products