Ekonomiks at Ekonomiya

RSS Feed URL: http://ekonomiks.info/feed
Category: Asia | Total Views: 293

Latest entries from this feed

Ano ba ang Tradisyunal na Ekonomiya?

Posted on 17 October 2016 | 7:18 am by Rodrigo Mendoza

Sa ekonomiya ng isang bansa ay may mga sistemang sinusunod upang magkaroon ng ganap na magandang kabuuan ang mga kaisipang nabuo. Ito ay lubos na mahalaga sapagkat nakasalalay ang pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Alinsunod sa mga sistemang pang-ekonomiya, mayroong tinatawag na tradisyunal na ekonomiya. Ano ba ibig sabihin nito? At paano ito naisasakatuparan? Mahalagang...Related products