Ekonomiks at Ekonomiya

RSS Feed URL: http://ekonomiks.info/feed
Category: Asia | Total Views: 287

Latest entries from this feed

Ang Iba’t Ibang Uri ng Sistemang Pang Ekonomiya

Posted on 17 October 2016 | 7:12 am by Rodrigo Mendoza

Sa tuwing babanggitin ang salitang sistema, ito ay nagpapahiwatig ng mga pamamaraan alinsunod sa mga tamang pagkakasunod-sunod tungo sa maganda o positibong resulta. Ito ay nakabatay sa rin sa pagresolba sa mga suliranin at pangangailangan ng mga indibidwal na nasasakop ng lipunan. Ang hindi alam ng nakararami, may sistema ring sinusunod pagdating sa ekonomiya ng...Related products