Ekonomiks at Ekonomiya

RSS Feed URL: http://ekonomiks.info/feed
Category: Asia | Total Views: 283

Latest entries from this feed

Ano Ang Makroekonomiks: Mga Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Makroekonomiks

Posted on 12 October 2016 | 1:31 am by Daniel

Ano ang makroekonomiks? Ang Makroekonomiks ay hango sa salitang Ingles na “Macroeconomics”. “Macro” na ang kahulugan ay “malaki” at ekonomiya. Ito ay isang mahalagang sangay ng ekonomiya na humaharap sa pagsasakatuparan, istruktura at pag-uugali ng isang natatanging bansa. Ito ay isang pag-aaral upang makabuo ng isang epektibong pagpapasya ng kabuuan ng ekonomiya. Isa sa pinaka...Related products