Ekonomiks at Ekonomiya

RSS Feed URL: http://ekonomiks.info/feed
Category: Asia | Total Views: 277

Latest entries from this feed

Ano Ang Maykroekonomiks?

Posted on 12 October 2016 | 1:17 am by Daniel

Ang ekonomiya ay hindi maaring kumilos ng mag-isa lamang. Upang ang isang ekonomiya ay maging maunlad, kinakailangan ng mga sangay na makakatulong ng malaki upang maging matagumpay ang mga nabuong konsepto at maisakatuparan ito. Kung babalikan ang kahulugan ng ekonomiks, mayroon itong dalawang mahalagang sangay. Ang “makroekonomiks” at “maykroekonomiks”. Sa pagkakataong ito ipapaliwanag ang isa...Related products