Ekonomiks at Ekonomiya

RSS Feed URL: http://ekonomiks.info/feed
Category: Asia | Total Views: 335

Latest entries from this feed

Balita Tungkol sa Ekonomiya ng Bansa: Mayroon Bang Pag-Unlad sa Ekonomiya ng Pilipinas sa mga Nagdaang Taon Hanggang sa Taong Kasalukuyan

Posted on 31 October 2016 | 3:09 am by Rodrigo Mendoza

Isang malaking palaisipan sa lahat ng mamamayang Pilipino kung ang Pilipinas ba ay may magandang uri ng ekonomiya. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat, ang Pilipinas ay isang bansang maliit lamang sa Asya, malaki ang populasyon at marami ang pangangailangan ng mga tao. Ngunit, ano ba ang balita tungkol sa ekonomiya ng bansa ngayon kumpara...Related products