دکتر کنکور

RSS Feed URL: http://drkonkour.ir/feed
Category: Science & Education | Total Views: 36

Latest entries from this feed

چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم و درصد بالایی کسب کنیم؟

Posted on 23 February 2017 | 5:18 pm by hadishokri

این نوشته توسط hadishokri در آدرس چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم و درصد بالایی کسب کنیم؟ به صورت رایگان برای کنکوری ها قرار داده شد.

سلام، اصول و نحوه ی مطالعه ادبیات در کنکور به عنوان مهمترین درس گروه های آزمایشی در دروس عمومی بسیار مهم میباشد. امروز در ارتباط با نحوه ی مطالعه ی این درس توضیحاتی را خدمت شما ارائه میکنیم .نحوه ی مطالعه ادبیات بسیار برای کنکور مهم مبیاشد . و روش درست مطالعه درس ادبیات میتواند […]

نوشته چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم و درصد بالایی کسب کنیم؟ اولین بار در دکتر کنکور پدیدار شد.Related products