دکتر کنکور

RSS Feed URL: http://drkonkour.ir/feed
Category: Science & Education | Total Views: 87

Latest entries from this feed

معرفی رشته پرستاری از زبان دانشجوی این رشته

Posted on 8 July 2017 | 9:26 pm by hadishokri

این نوشته توسط hadishokri در آدرس معرفی رشته پرستاری از زبان دانشجوی این رشته به صورت رایگان برای کنکوری ها قرار داده شد.

    یادم هست استادی داشتیم که همیشه می گفت پرستاران مظلوم ترین قشر از جامعه تحصیل کرده علوم پزشکی هستند. پرستاران همان درس هایی را میخوانند که دانشجوهای پزشکی و داروسازی میخوانند. درست است که حجم مطالب کمتر و به نسبت مطالب ساده تر آموزش داده میشوند، ولی از همان ترم اول – دوم […]

نوشته معرفی رشته پرستاری از زبان دانشجوی این رشته اولین بار در دکتر کنکور پدیدار شد.Related products