دکتر کنکور

RSS Feed URL: http://drkonkour.ir/feed
Category: Science & Education | Total Views: 104

Latest entries from this feed

روش خواندن زبان فارسی کنکور

Posted on 16 January 2018 | 4:59 am by hadishokri

این نوشته توسط hadishokri در آدرس روش خواندن زبان فارسی کنکور به صورت رایگان برای کنکوری ها قرار داده شد.

روش مطالعه زبان فارسی در کنکور یکی از سوالاتی که برخی از دانش آموزان دارند آن است که برای زبان فارسی چه کتابی را بخوانند بهتر است و از چه موقعی خواندن این درس را شروع کنند؟ در این فایل صوتی کوتاه به بیان روش های مطالعه درس زبان فارسی پرداخته ایم. بسیاری از دانش […]

نوشته روش خواندن زبان فارسی کنکور اولین بار در دکتر کنکور پدیدار شد.Related products