دکتر کنکور

RSS Feed URL: http://drkonkour.ir/feed
Category: Science & Education | Total Views: 116

Latest entries from this feed

روش پر کردن فرم ثبت نام کنکور سراسری

Posted on 23 January 2018 | 5:58 pm by hadishokri

نکات  مربوط به پر کردن  فرم تقاضا نامه آزمون سراسری  صحیح پر کردن فرم کنکور سراسری یکی از موضوعات مهم در ارتباط با کنکور سراسری میباشد و داشتن تمرکز لازم هنگام پر کردن فرم ثبت نام کنکور سراسری بسیار مهم میباشد. دانش آموزان میبایست هنگام ثبت نام کنکور سراسری از بند بند این فرم اطلاعات […]

نوشته روش پر کردن فرم ثبت نام کنکور سراسری اولین بار در دکتر کنکور. پدیدار شد.Related products