lam bang dai hoc uy tn gia re

RSS Feed URL: https://lambangdaihocuytingiare.com/feed/
Category: News & Opportunities | Total Views: 94

Latest entries from this feed

Là học sinh giỏi, nhưng vẫn chọn trường nghề

Posted on 30 January 2018 | 4:50 pm by admin

– Trong suốt 12 năm đi học, tôi luôn nuôi ước mơ vào đại học để cha mẹ vui lòng. Nhưng rồi tôi chọn trường nghề. Trong suốt 12 năm đi học, tôi luôn nuôi dưỡng ước mơ có một tấm vé vào đại học để cha mẹ vui lòng, nở mày nở mặt với …

The post Là học sinh giỏi, nhưng vẫn chọn trường nghề appeared first on Làm bằng đại học, cao đẳng, trung cấp tại TPHCM.Related products