lam bang dai hoc uy tin gia re

RSS Feed URL: https://lambangdaihocuytingiare.com/
Category: Science & Education | Total Views: 99

Latest entries from this feed

Làm bằng đại học trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Posted on 24 April 2018 | 4:42 pm by

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Các ngành đào tạo, hệ đào tạo …Related products