YRC is a Management Consulting Company - Blog Posts

RSS Feed URL: http://www.yourretailcoach.in/feed/
Category: Asia | Total Views: 33

Latest entries from this feed

विकासा साठी बदल

Posted on 10 March 2018 | 1:45 pm by admin

प्रसिध्द नेतृत्व अध्यक्ष मार्क सेनबोर्न यानी बरोबरच बोलले आहे, तुमचे यश तुमच्या बदलण्याच्या क्षमतेवर नाही तर तुमच्या स्पर्धकाच्या वेगापेक्षा लवकर बदलण्यावर आहे. दर ५ वर्षं नंतर एकदा कोणत्याही व्यवसायाची पद्धत परिवर्तीत होत असते. जर तुम्ही परिवर्तन प्रमाणे व्यवसाय केला तरच तुमचा व्यवसाय चांगला चालेल आणि तुम्ही यशस्वी व्हाल. मी म्हणेल अस परिवर्तन करणे म्हणजे एक […]Related products