lam bang dai hoc uy tin chat luong

RSS Feed URL: https://lambangdaihocgoc.com/feed
Category: Science & Education | Total Views: 69

Latest entries from this feed

Vì sao dạy tiếng Anh ở Việt Nam không hiệu quả?

Posted on 8 December 2018 | 6:37 pm by admin

Theo thông tin từ doanh nghiệp thì trình độ tiếng anh của sinh viên ra trường chưa đáp ứng tốt nhu cầu trong công việc; chủ yếu đọc hiểu được tài liệu, nhưng kỹ năng giao tiếp, viết, và thuyết trình còn yếu Các thầy cô dạy tiếng Anh chỉ để thi là chính, không […]Related products