آگهی رایگان

RSS Feed URL: https://www.panikad.com/feed/
Category: Advertising & Marketing | Total Views: 9

Latest entries from this feed

دستگاه بسته بندی نان باگت ماشین سازی مسائلی

Posted on 20 January 2019 | 10:27 am by

دستگاه بسته بندی نان باگت جهت بسته بندی انواع نان از قبیل نان فانتری ، نان نیم باگت ، نان همبرگر ، نان مک دونالد و... مناسب می باشد.Related products